پوزش ....

دوستان من واقعا بابت اينکه حدوده ۲۰ تو چند روزه که اين بلاگ رو تعغير ندادم و
بهش اضافه نکردم معذرت ميخام . ببخشيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
با کمال شرمندگی بايد بگم که از امروز نميتونم بيام روی اينترنت
هر وقت که دوباره اومدم بازم چيز مينويسم
خوش باشيد ....

/ 0 نظر / 8 بازدید