آشنايی با چند پسوند

MIL در اينترنت اين پسوند برای نام حوزه ارتش آمريکا يا ارگان های وابسته به آن استفاده ميشود .
**
MIME & MIM اين پشوند برای فايل های غير متنی بکارميرود ميرود مانند صفحه های گسترده
به صفحه های ايميل که بعد از دريافت بايد آنها را به کمک برنامه هايی مانند وين زیپ باز کرد
**
MIX فايل عکسی که توسط برنامه Microsoft photo draw 2000 توليد ميشود اين پسوند را دارد
**
MMF & MSG فايل های پيغام Microsoft Mail با اين پسوند معرفی ميشوند
**
MMM اين پسوند برای فايل های تصويری برنامه Microsoft Multimedia Movie بکار ميرود
**
MNG این برنامه نشانگر فایل نقشه در برنامه Map'n'GO است
**
MOV این پسوند معروف برای اجرا نیاز به برنامه های چند رسانه ای Quick Time دارند
**
MP2 این پسوند برای فایل های MPEG audio layer2 بکار میرود
و مخصوص صدا است .
**
MP3 این پسوند نیز مانند MP2 است . ولی کامل تر
**
MPE فایل انیمیشنی راکه تحت استاندارد MPEG کار کند را با این پسوند میشناسند
**
MPG این پسوند نیز معرف فایل های انیمیشن است مه با MPEG بوجود آمده است
**
MPV فایل تصویری را که با استفاده از سیستم دیجیتال MPEG ساخته شده اند را
با این پسوند میشناسیم
**
MSG & MMF این پسوند ها نشانگر فایل های Microsoft Mail Message هستند
**
MSP این پسوند معرف فایل طرح بیتی است که در برنامه Microsoft Paint یافت میشود
**
MSW فایل متنی راکه در برنامه Microsoft Word استفاده میشود را با این پسوند میشناسیم
**
MUS فایل موسیقی که در برنامه Music Time Deluxe کار میکند را با این پسوند معرفی میکنند
**
MUSEUM این پسوند یکی از چند TLD پذيرفته شده است که سازمان ICANN به تصویب رساند
**
MYS این پسوند معرف فایل بازی زخیره شده در برنامهMyst است
**
NAME این پسمند نیز یکی از چند TLD پذيرفته شده است که برای کاربرانی که میخواهند با نام خود سایتی درست کنند Home Page استفاده میشود
**
NET این پسوند معرف فایل های پیکره بندی درشبکه ها و سرویس دهنده های مختلف
است
**
NS2 فایل پایگاه داده ای در برنامه Lotus Notes2 پیافت میشود را بااین پسوند نشان میدهند
**
چند تا ديگه پسوند هم روز بعد معرفی ميکنيم

خوش باشين ...

/ 1 نظر / 47 بازدید
protuslaus

وقت بخیر میشه لطف کنید بگید پسوند MBمربوط به چه فایل هایی است ممنون