خرابی

بازم اين پرشين بلاگ بازی در مياره نميدونم کی ديگه خيالمون راحته که آيا فرداهم پرشين بلاگ سرجاش هست يا نه ؟ کی؟ من که فکر نميکنم حالا حالا ها اين سايت بتونه اين کارو بکنه نميدونم ديگه اين دفه کدوم شرکت چينی خراب کاری کرده يا کدوم شرکت امريکايی داره سيساشو آپ ديت ميکنه ....
يا شايد هم هک شده ..
خوش باشيد ....

/ 0 نظر / 3 بازدید