سرويس تبادل بنر سرنا


main.gif

سایت سرنا
Banner Exchnage چيست ؟
Banner Exchange سرويسی است که به وسيله آن شما ميتوانيد به صورت رايگان تبليغات خود را در قالب بنرهای مختلف برروی سايتهای تمام اعضای سرنا داشته باشيد.
دريافت اطلاعات بيشتر

پشتيبانی از Flash Banners
در سيستم Banner Exchange سرنا شما ميتوانيد از بنرهای Flash نيزاستفاده کنيد و کاربران بيشتری را به سمت آگهی های خود با استفاده از قابليتهای Flash جذب کنيد. و از حجم کمتر فايلهای Flash نيز بهره ببريد.

پشتيبان ما باشيد تا پشتيبانی شويد
در صورتيکه شما برای سايت سرنا يک بنر فلاش طراحی کنيد به اعتبار شما در سيستم Banner Exchange ميزان 1000 ريال معادل 100 نمايش اضافه خواهد گشت.

چيزی را هدر ندهيد
با توجه به اينکه ما بنر شما را در سايت خودتان نمايش نميدهيم پس شما هيچ نمايشی را از دست نخواهيد داد و از حداکثر تبليغات بهره خواهيد برد.

درصد عادلانه 2:3
در اکثر سايتهای Banner Exchange , توزيع کننده Banner بيش از 50% از تلاش شما را به عنوان سود اين سرويس کسر ميکند ولی ما تنها 30% از کل نمايشهای شما را کسر ميکنيم.

از امکان درصد 1:1 بهره ببريد
شما ميتوانيد در صورت تمايل با ارتقاء به سطح حرفه ای به جای استفاده از درصد 2:3 و از دست دادن 30% از نمايش , از درصد 1:1 استفاده کنيد و هيچ نمايشی را از دست ندهيد.
ارتقاء به سطح حرفه ای

قالب سايت شما
ديگر لازم نيست تا قالب سايت خود را بخاطر درج بنرهای نامتناسب تغيير دهيد , شما امروز ميتوانيد با داشتن حق انتخاب از بين 5 سايز مختلف بنر , سايزی را که با قالب سايت شما متناسب است انتخاب کنيد.
بزودی سايزهای جديد نيز اضافه خواهد گشت.

فرصت استثنايي
با پيوستن به سيستم Banner Exchange سرنا شما ميتوانيد از اعتبار اوليه 1000 ريال معادل 100 نمايش که بصورت هديه به اشتراک شما اضافه خواهدگشت , استفاده کنيد.

آينده بين باشيد
بزودی کاربران سرنا ميتوانند با استفاده از اعتبار بدست آورده در سيستم Banner Exchange سرنا در فروشگاه سرنا خريد کنند. پس آينده نگر باشيد و از هم اکنون تلاش کنيد.

به ما ملحق شويد
همين امروز سايت خود را در ليست سرويس Banner Exchange اضافه کنيد و اين فرصت استثنايی را برای داشتن تبليغاتی موثر , به صورت 100% رايگان به آسانی از دست ندهيد.

بخش پشتيبانی کاربران
با اعتماد شما به خدمات ما , وظيفه ماست تا خدمات پشتيبانی کاربران را در سطح و کيفيتی منحصر به فرد به صورت 24 ساعت در روز و 365 روز در سال به شما ارائه دهيم.

/ 0 نظر / 12 بازدید