ارزش کارآدم بعضی وقت ها ميبينه که هيچ کسی به کار هاش ارزش نميده م حتی يک انتقاد تعريف حرفی چيزی هم نميگه فقط کسی که ميخواهد براش کاری بکنی اول مياد و ميگه که وبلاگتو ديدم خوب بود و...
حالا هم اينتور من فکر ميکنم که اين مرض نا اميد شدن واگير داره و منم فکر ميکنم که آخه ....
خلاصه بگزريم شما هم مراقب خودتون باشين به اين مرض دچار نشين
***
خوش باشين ...

/ 1 نظر / 4 بازدید
خودم

سلام بابا جان عصبانی نشو .... حتما کسايی هستن که استفاده کنن ولی همه که نظر نمی دن . بازم سر منيزنم . تو هم به ما سر بزن . اگه خواستی ميلينکيم به هم ...فعلا