بازم خراب شد !!!

آخه کی ميشه که ۱۰۰٪ بدونيم که اين سايت با اشکالی روبرو نميشه
تغريبا پرشين بلاگ ماهی ۲ دفعه با مشکل خرابی مواجه ميشه
نميدونم چرا هيچ کودوم از سايت های خارجی چرا با اين مشکلات بر نمی خورند
البته سايت های بزرگ که پرشين بلاگ هم يکی از اوناست
خوش باشين ...

/ 0 نظر / 8 بازدید